Regulament concurs

Concursul de absolvire WellCode își propune să evalueze cursanții programului de mentorat, dar și să îi recompenseze pe cei mai harnici.

Prevederi generale:

 • Echipa de organizare își rezervă dreptul de a schimba acest regulament. Totuși orice posibile schimbări vor fi făcute doar în condiții absolut necesare;
 • WellCode va organiza o rundă oficială de concurs în prima duminică din fiecare lună în mod fizic la Cluj-Napoca;
 • În paralel cu runda oficială, WellCode își rezervă dreptul de a organiza și o rundă neoficială de concurs având criterii diferite de eligibilitate pentru a participa;
 • Prin înscrierea la concurs toți concurenții sunt de acord cu o eventuală prelucrare a datelor cu caracter personal de către firmele partenere (în limitele legii);
 • Prin înscrierea la concurs toți concurenții sunt de acord cu folosirea imaginii lor (prin intermediul pozelor sau filmărilor din timpul concursului) de către WellCode pe site-urile companiei, dar și pe rețelele sociale.

Eligibilitatea de a participa:

 • Persoanele care au o relație de colaborare cu WellCode sau care fac parte din comisia de elaborare a subiectelor nu au dreptul de a participa la runda oficială;
 • Pentru runda oficială singurele persoane eligibile sunt clienții care au semnat un acord cu privire la preț și durată cu cel mult 6 luni înainte de data de începere a concursului;
 • Elevii care au ca scop pregătirea pentru olimpiadă nu sunt eligibili pentru participarea oficială la concurs.
 • Fiecare client are dreptul de a participa o singură dată la runda oficială;
 • În caz de fraudă sau tentativă de fraudă pe durata programului de mentorat sau în timpul concursului eligibilitatea de a participa la runda oficială se pierde definitiv;
 • Descalificarea din concurs aduce de la sine pierderea eligibilității de a participa la viitoarele runde oficiale ale concursului;
 • Orice concurent care are un comportament considerat inadecvat față de echipa de organizare, față de colaboratorii WellCode sau față de alți concurenți va fi descalificat;
 • Este interzisă participarea de pe conturi false sau colaborarea între concurenți. Încălcarea acestei reguli duce la descalificarea din concurs;
 • Comisia de organizare își rezervă dreptul de a solicita participanților înainte de rundă documente personale (buletin, carnet de student/elev), pentru a verifica identitatea acestora;
 • Comisia de organizare își rezervă dreptul de a retrage eligibilitatea de participare a unei persoane în cazul în care aceasta a avut un comportament neadecvat pe durata programului de mentorat sau în cazul în care există întârzieri ale plății acestuia către WellCode.

  Luna semnarii

  Luna de concurs

  Ianuarie

  Iulie

  Februarie

  August

  Martie

  Septembrie

  Aprilie

  Octombrie

  Mai

  Noiembrie

  Iunie

  Decembrie

  Iulie

  Ianuarie

  August

  Februarie

  Septembrie

  Martie

  Octombrie

  Aprilie

  Noiembrie

  Mai

  Decembrie

  Iunie

Înscrierea la runda oficială:

 • Fiecare concurent eligibil are dreptul să se înscrie o singură dată la runda oficială;
 • Fiecare concurent eligibil are obligația de a se înscrie cu cel puțin 2 săptămâni înaintea începerii rundei oficiale;
 • În cazul unor situații excepționale, înscrierea la runda oficială poate fi anulată dacă participantul anunță cu cel puțin 3 zile înainte de începerea rundei oficiale.

Pregătirea subiectelor:

 • Comisia de organizare are obligația de a fi neutră și a nu favoriza nici un participant;
 • Tematica subiectelor va fi bazată pe cunoștințele oferite în primele 4 module de pe platforma learn.wellcode.ro;
 • Fiecare subiect va avea asociat un punctaj în funcție de dificultatea ei (între 1 și 100), acest punctaj fiind afișat pe pagina cu lista de probleme.

Desfășurarea concursului:

 • Accesul în sala de concurs este permisă doar comisiei de organizare, participanților și a invitaților speciali;
 • Concursul va începe la ora 10:00 AM;
 • Concursul va dura 2 ore;
 • Fiecare participant are obligația să ajungă cu cel puțin 15 minute înainte de începerea concursului. Încălcarea acestei reguli duce la descalificarea participantului;
 • Echipa de organizare își rezervă dreptul de a prelungi durata unei runde;
 • În cazuri excepționale, echipa de organizare își rezervă dreptul de a modifica enunțul subiectelor pe parcursul rundei pentru a nu exista ambiguități;
 • Înaintea fiecărei runde vor fi anunțate canalele oficiale de comunicare;
 • Orice modificare va fi anunțată pe canalele oficiale de comunicare ale concursului;
 • Întrebările cu privire la subiecte vor fi puse doar comisiei de organizare folosind doar canalele oficiale de comunicare;
 • Toate device-urile care au posibilitatea de conectare la internet ale unui participant vor fi închise si plasate pe masa participantului pe toată durata probei;
 • Este interzisă folosirea de cod sursă sau de orice material creat înainte de începerea rundei. Încălcarea acestei reguli aduce de la sine descalificarea;
 • Este interzisă comunicarea de orice fel între participanți și/sau cu oameni din exterior care nu fac parte din comisia de organizare;
 • Este interzisă folosirea internetului pe toată perioada rundei, excepție făcând doar paginile rundei la care se participă de pe learn.wellcode.ro (de exemplu este interzisă folosirea Google sau a lecțiilor de pe platformă).

Afișarea rezultatelor:

 • Rezultatele concursului vor fi afișate imediat după finalizarea rundelor;
 • În cazuri absolut excepționale, echipa de organizare își rezervă dreptul de a mai adăuga teste la probleme și de a face reevaluări după afișarea rezultatelor pentru a asigura o departajare cât mai corectă;
 • Pentru a stabili punctajul unui concurent se va considera doar ultima soluție trimisă de către acesta la subiectul respectiv pe durata concursului;
 • Punctajul final al fiecărui concurent se va obține însumând punctajele obținute de concurent la fiecare subiect;
 • În cazul punctajelor egale, departajarea se va face în funcție de rapiditatea trimiterii ultimei soluții în concurs (primul dintre cei doi va fi cel care a trimis ultima soluție mai repede). Prin soluție înțelegem un răspuns la quiz sau o submisie la o problemă.

Acordarea discounturilor:

 • Acordarea discounturilor se face doar celor care participă fizic la runda oficială de concurs;
 • Discountul va fi acordat doar în momentul în care participantul a finalizat modulele nr. 1, 2, 3 și 4 de pe platformă;
 • Discounturile se vor acorda unui procent dintre participanții din clasamentul oficial. În cazul în care nu există un număr fix de clienți corespunzători acelui procent, aproximarea se va face prin lipsă. În cazul în care numărul de participanți este prea mic, fiecare categorie de discount se va acorda unui participant;
 • Concret, pentru un discount de x%, numărul de oameni se va calcula după formula: =max(1, floor(TOTAL_PARTICIPANTI * x / 100)), unde prin „floor” s-a notat aproximare prin lipsa (de exemplu floor (1.8) = 1);
     • 16800 RON primilor 1% clasați din clasamentul oficial;
     • 3800 RON – următorilor 35% clasați din clasamentul oficial;
     • 1900 RON – următorilor 45% clasați din clasamentul oficial;
     • 950 RON – pentru restul participanților.

Regulament comisie de organizare:

 • Fiecare colaborator WellCode are obligația de a păstra subiectele de concurs confidențiale și de a nu le împărtăși integral sau parțial cu nici o persoană care nu face parte din echipa de organizare. În cazul încălcării acestei prevederi, colaboratorul va plăti daune în valoare de 100 000 lei către WellCode;
 • În cazul compromiterii confidențialității subiectelor de concurs, comisia de organizare poate înlocui o parte sau chiar toate subiectele cu alte subiecte de rezervă;
 • Membri comisiei de organizare au obligația de a răspunde eventualelor întrebări ale participanților în cel mai scurt timp într-un mod cât mai clar posibil.

Pentru a învăța programare de la zero, accesează site-ul nostru WellCode.ro. Dacă vrei să afli părerile cursanților care deja au lucrat cu noi de câteva luni, accesează pagina WellCode Păreri sau canalul de YouTube cu același nume.