Managementul proiectelor informatice reprezintă un proces ce combină metodele de organizare, planificare și control prin care se realizează conformarea rațională a tuturor resurselor pentru a se implementa un anumit proiect în mod eficient.

Realizarea unui proiect informatic este o activitate complexă și de lungă durată, în îndeplinirea căreia sunt antrenate resurse materiale, umane și de timp. Pentru o înțelegere mai exactă, realizarea unui proiect informatic poate fi asemănată cu realizarea unui obiectiv de investiții.

Un proiect informatic necesită:

 • realizarea unui plan;
 • asigurarea respectării și urmăririi planului stabilit;
 • încadrarea în costurile stabilite;
 • respectarea termenelor de punere în funcțiune;
 • respectarea standardelor de calitate impuse etc.
manager proiect informatic

Ce responsabilități are un manager de proiect informatic?

Postul de manager de proiect informatic este unul dintre cele mai bine plătite din domeniul IT, însă și responsabilitățile sunt pe măsura beneficiilor. Iată ce presupune acest job:

 • stabilirea bugetului general disponibil pentru proiect;
 • stabilirea unui deadline pentru predarea proiectului informatic;
 • determinarea duratei de realizare si implementare;
 • desemnarea personalului disponibil pentru realizarea proiectului;
 • identificarea tipului de hardware și software existent în cadrul unității beneficiare și analizarea similarității acestuia cu cel în care urmează să fie implementat proiectul;
 • desemnarea responsabilului pentru asigurarea menținerii sistemului după punerea acestuia în funcțiune;
 • alegerea persoanelor competente pentru a participa la realizarea proiectului din partea beneficiarului;
 • stabilirea metodologiei de planificare, urmărire și raportare.

Modalități și tehnici pe care trebuie să le aibă în vedere un manager de proiect informatic:

Există o mulțime de metodologii care pot fi folosite în gestionarea rapidă și fără cheltuieli neplanificate a proiectelor IT. Printre cele mai folosite metode și tehnici în ceea ce privește gestionarea generală, cât și gestionarea proiectelor informatice, se numără:

 • tehnica WBS (Work Breakdown Structure);
 • tehnica OBS (Organization Breakdown Structure); 
 • matricea RACI ;
 • metoda evenimentelor – cheie;
 • metoda clasificării forței de muncă;
 • metoda evaluării cheltuielilor;
 • diagrama Gantt;
 • tehnica planificării în rețea.

Care sunt etapele ciclului de viață al unui proiect IT?

Un proiect informatic poate avea ca obiect dezvoltarea software-ului, integrarea hardware-ului, analiza afacerii, gestionarea datelor și implementarea serviciilor IT.

Ciclul de viață al unui proiect informatic poate fi împărțit în 8 etape, care trebuie gestionate cu eficacitate pentru o reușită totală. Aceste etape sunt:

 • conceperea proiectului informatic (planificarea);
 • stabilirea designului proiectului IT – designul se poate referi la software, integrarea hardware etc.;
 • dezvoltarea proiectului informatic;
 • asigurarea calității;
 • beta-testarea – aceasta se poate organiza în diverse moduri, în funcție de tipul proiectului;
 • distribuția produsului / serviciului către consumatorii finali;
 • disponibilitate generală – recenzia / revizia proiectului informatic, realizată după o perioadă de timp;
 • finalizarea ciclului de viață al proiectului informatic – în această etapă se va decide dacă proiectul se va închide definitiv.
manager proiect informatic

Ce calități trebuie să aibă un manager de proiect informatic de succes:

 • creativitate;
 • abilități bune de comunicare;
 • integritate;
 • entuziasm;
 • empatie față de membrii echipei;
 • expertiză;
 • capacitatea de a stabili prioritățile;
 • capacitatea de a se descurca bine sub presiune;
 • orientare spre echipă;
 • abilitatea de a rezolva probleme eficient, în timp rapid.

Un manager de proiect informatic poate câștiga un salariu lunar cuprins între 850 și 2500 de euro net. Pentru a ajunge să ocupi această poziție, trebuie să ai baze solide în programare, să-ți faci debutul în domeniul IT ca junior, să dobândești experiență și să-ți dezvolți abilitățile profesionale și de scriere de cod. După ce ai parcurs drumul de la junior la senior și ai acumulat peste 5 ani de experiență în domeniul IT, te poți aventura către poziția de coordonator de proiecte informatice.

Cu toate că parcursul poate părea unul îndelungat, succesul depinde numai de tine. Programează chiar acum o sedinta de consultanta cu mentorii WellCode și descoperă dacă pasiunea ta pentru programare este chiar reală. Apoi, pas cu pas, învață să scrii cod și să-ți setezi un mindset care să te aducă în punctul mult visat: obținerea unui job în domeniul IT și dezvoltarea experienței necesare pentru obținerea unui post de manager de proiect informatic.